Strona Glówna / Materiały i technologie / PolyJet - Connex / VeroClear+VeroBlack+VeroWhite

VeroClear+VeroBlack+VeroWhite Otrzymój różne odcienie szarości w przezroczystym modelu

łącz przezroczysty materił VeroClear z biłym VeroWhite i czarnym VeroBlack. Drukuj sztywne modele przepuszczające światło o szarym zabarwieniu.
zapytaj o materiał

Właściwości mechaniczne

  Norma ASTM Jednostki Wartość
Wytrzymłość na rozciąganie D-638-03 MPa 50-65
Wydłużenie przy zerwaniu D-638-05 % 10-25
Moduł sprężystości D-638-04 MPa 2000-3000
Wytrzymłość na zginanie D-790-03 MPa 75-110
Moduł sprężystości przy zginaniu D-790-04 MPa 2200-3200
Temperatura ugięcia pod obciążeniem 0.45 MPa (HDT@0.45MPa) D-648-07 °C 45-50
Udarność (Izod Notched Impact) D-256-06 J/m 20-30

Systemy wykorzystujące paletę

Maszyny drukujące w palecie: