Strona Glówna / Materiały i technologie / PolyJet - Connex / VeroBlack + 2 kolory

VeroBlack + 2 kolory Mieszaj dwie z trzech barw z VeroBlack

Otrzymaj 3 różne palety tworzone poprzez mieszanie VeroCyan, VeroMagenta i VeroYellow z VeroBlack.
VeroBlack można mieszać także z materiłem VeroBlue aby otrzymać materił RGD8210-DM.
zapytaj o materiał

Właściwości mechaniczne

  Norma ASTM Jednostki Wartość
Wytrzymłość na rozciąganie D-638-03 MPa 50-65
Wydłużenie przy zerwaniu D-638-05 % 10-25
Moduł sprężystości D-638-04 MPa 2000-3000
Wytrzymłość na zginanie D-790-03 MPa 75-110
Moduł sprężystości przy zginaniu D-790-04 MPa 2200-3200
Temperatura ugięcia pod obciążeniem 0.45 MPa (HDT@0.45MPa) D-648-07 °C 45-50
Udarność (Izod Notched Impact) D-256-06 J/m 20-30

Systemy wykorzystujące paletę

Maszyny drukujące w palecie:

RGD8210-DM

  Norma ASTM Jednostki Wartość
Wytrzymłość na rozciąganie D-638-03 MPa 50-60
Wydłużenie przy zerwaniu D-638-05 % 15-25
Moduł sprężystości D-638-04 MPa 2000-3000
Wytrzymłość na zginanie D-790-03 MPa 60-70
Moduł sprężystości przy zginaniu D-790-04 MPa 1900-2500
Temperatura ugięcia pod obciążeniem 0.45 MPa (HDT@0.45MPa) D-648-07 °C 45-50
Udarność (Izod Notched Impact) D-256-06 J/m 20-30