Strona Glówna / Materiały i technologie / PolyJet - Connex / Rigur DM

Rigur DM Materiły kompozytowe zawierające Rigur

Systemy Connex pozwalają tworzyć materiły poprzez mieszanie materiłu imitującego polipropylen - Rigur RGD450 - z materiłami imitującymi elastomery Tango.
Powstłe kompozyty dzielą się na materiły sztywne o oznaczeniu RGD oraz elastyczne o oznaczeniu FLX.
zapytaj o materiał

RIGUR + Tango+

Z połączenia materiłu Rigur (RGD450) oraz przezroczystego, imitującego gumę Tango+ (FLX930) otrzymujemy dwa zestawy materiłów Digital :

  • sztywne materiły RGD4625-DM i RGD-4630-DM;
  • elastyczne materiły FLX46xx-DM;

Właściwości materiłowe RGD4625-DM i RGD4630-DM :

  Norma ASTM Jednostki RGD4625-DM RGD4630-DM
Wytrzymłość na rozciąganie D-638-03 MPa 25-35
Wydłużenie przy zerwaniu D-638-05 % 35-45
Moduł sprężystości D-638-04 MPa 900-1500
Wytrzymłość na zginanie D-790-03 MPa 20-35
Moduł sprężystości przy zginaniu D-790-04 MPa 800-1200
Temperatura ugięcia pod obciążeniem 0.45 MPa (HDT@0.45MPa) D-648-06 °C 43-46
Udarność (Izod Notched Impact) D-256-06 J/m 50-70
Twardość w skali Shore (D) D2240-05 Skala D 79.5-83.5

Właściwości materiłowe materiłów FLX46xx-DM :

  Norma ASTM Jednostki FLX4640-DM FLX4650-DM FLX4660-DM FLX4670-DM FLX4685-DM FLX4695-DM
Wytrzymłość na rozciąganie D-412 MPa 1.3-1.8 1.9-3.0 2.5-4.0 3.5-5.0 5.0-7.0 8.5-10.0
Wydłużenie przy zerwaniu D-412 % 110-130 95-110 75-85 65-80 55-65 35-45
Twardość Shore (A) D-2240 Skala A 35-40 45-50 57-63 68-72 80-85 92-95
Odporność na rozerwanie D-624 Kg/cm 5.5-7.5 7.5-9.5 11-13 15.5-17.5 23-25 41-44

RIGUR + TangoBlack+

Z połączenia materiłu Rigur (RGD450) oraz czarnego, imitującego gumę TangoBlack+ (FLX980) otrzymujemy dwa zestawy materiłów Digital :

  • sztywne materiły RGD48xx-DM;
  • elastyczne materiły FLX48xx-DM;

Właściwości materiłowe RGD48xx-DM :

  Norma ASTM Jednostki RGD4805-DM RGD4810-DM RGD4815-DM RGD4820-DM RGD4825-DM RGD4830-DM
Wytrzymłość na rozciąganie D-638-03 MPa 25-45 25-35
Wydłużenie przy zerwaniu D-638-05 % 35-45 35-45
Moduł sprężystości D-638-04 MPa 1200-1800 900-1500
Wytrzymłość na zginanie D-790-03 MPa 30-40 20-35
Moduł sprężystości przy zginaniu D-790-04 MPa 1000-1400 800-1200
Temperatura ugięcia pod obciążeniem 0.45 MPa (HDT@0.45MPa) D-648-06 °C 43-48 43-46
Udarność (Izod Notched Impact) D-256-06 J/m 50-70 50-70
Twardość w skali Shore (D) D2240-05 Skala D 81.1-85.5 79.5-83.5

Właściwości materiłowe materiłów FLX48xx-DM :

  Norma ASTM Jednostki FLX4840-DM FLX4850-DM FLX4860-DM FLX4870-DM FLX4885-DM FLX4895-DM
Wytrzymłość na rozciąganie D-412 MPa 1.3-1.8 1.9-3.0 2.5-4.0 3.5-5.0 5.0-7.0 8.5-10.0
Wydłużenie przy zerwaniu D-412 % 110-130 95-110 75-85 65-80 55-65 35-45
Twardość Shore (A) D-2240 Skala A 35-40 45-50 57-63 68-72 80-85 92-95
Odporność na rozerwanie D-624 Kg/cm 5.5-7.5 7.5-9.5 11-13 15.5-17.5 23-25 41-44