Strona Glówna / Materiały i technologie / PolyJet - Connex / Digital ABS biły

Digital ABS biły Model z najbardziej wytrzymłego materiłu w biłej barwie

RGD5130-DM - Digital ABS oraz RGD5131-DM - Digital ABS II.
Biły materił Digital ABS, tworzony w czasie druku z materiłów RGD515 i RGD531, to razem z zielonym Digital ABS najmocniejszy z materiłów dostępnych w technologii PolyJet.
zapytaj o materiał

Właściwości mechaniczne

  Norma ASTM Jednostki Wartość
Wytrzymłość na rozciąganie D-638-03 MPa 55-60
Wydłużenie przy zerwaniu D-638-05 % 25-40
Moduł sprężystości D-638-04 MPa 2600-3000
Wytrzymłość na zginanie D-790-03 MPa 65-75
Moduł sprężystości przy zginaniu D-790-04 MPa 1700-2200
Temperatura ugięcia pod obciążeniem 0.45 MPa (HDT@0.45MPa) D-648-06 °C 58-68
Temperatura ugięcia pod obciążeniem 0.45 MPa (HDT@0.45MPa) po procedurze termicznej A D-648-06 °C 82-90
Temperatura ugięcia pod obciążeniem 0.45 MPa (HDT@0.45MPa) po procedurze termicznej B D-648-06 °C 92-95
Temperatura ugięcia pod obciążeniem 1.82 MPa (HDT@1.82MPa) D-648-07 °C 51-55
Udarność (Izod Notched Impact) D-256-06 J/m 65-80
Temperatura zeszklenia DMA °C 47-53
Twardość Shore (D) Scale D Skala D 85-87
Twardość Rockwell'a Scale M Skala M 67-69
Gęstość po polimeryzacji ASTM D792 g/cm3 1.17-1.18

Systemy współpracujące z materiłem

Maszyny drukujące z materiłu Digital ABS: